Free TON Konkursu Iesniegšanas Vadlīnijas

Image for post
Image for post

Lai iesniegtu savu priekšlikumu konkursam, nepalaižot to garām, jums jāiziet cauri dažiem soļiem.

Lūk, piemērs:

1. solis. Apmeklējiet vietni forum.freeton.org un izvēlieties konkursu, kurā vēlaties piedalīties.

Image for post
Image for post

2. solis. Forumā ievietojiet saiti uz savu ziņojumu, skatīt 3. soli.

Image for post
Image for post

3. solis. Aprakstiet savu priekšlikumu, vēlams, pievienojot vizualizācijas attēlu (tas nav obligāts, bet tas palīdz).

Image for post

4. solis. Tagad ievietojiet savu priekšlikumu PDF failā (atkal ar attēliem, pēc izvēles).

5. solis. Dodieties uz vietni freeton.org/contests un atrodiet konkursu, kurā vēlaties iesniegt savu priekšlikumu.

Image for post
Image for post

6. solis. Tagad aizpildiet visu.

  1. Ievadiet sava maka adresi, kuru varat izveidot vietnē beta.ton.surf vai TON Surf aplikācijā.(Neaizmirstiet saglabāt seed-phrase, vairāk par to lasiet šeit)

7. solis. Apsveicam, jūs tagad esat konkursa dalībnieks

Free TON ir decentralizēts blokķēdes tīkls, kuru izstrādātāju un validatoru kopiena uzsāka 2020. gada 7. maijā.

Mājaslapa 🔷 Telegram 🔷 Twitter 🔷 Facebook 🔷 Reddit 🔷 Linkedin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store