📄Iknedēļas Free TON Community Digest pārskats. 9. — 16. novembris

Image for post
Image for post

Pagājušā nedēļa bija karsta, vietnē YouTube bija daudz atjauninājumu un vairākas tiešraides. Apskatīsim:

🔥 Foruma karstākās tēmas:

👉Par tēmām👈

✅ Neaizmirstiet piedalīties šajos konkursos:

#69 DePool līguma verifikācija (2. fāze)

#81 Konkurss: virtuālais varonis/runasvīrs par Free TON

#82 Aparatūras ierīču lietotņu konkurss — 1. daļa

#83 Crowdsource balsošanas revīzijas risinājumi Latīņamerikas vēlēšanām

Neaizmirstiet apskatīt konkursus citās apakšvaldībās😉

👉 https://gov.freeton.org/main

Image for post
Image for post

Seko jaunumiem! 🚀

Free TON ir decentralizēts blokķēdes tīkls, kuru izstrādātāju un validatoru kopiena uzsāka 2020. gada 7. maijā.

Mājaslapa 🔷 Telegram 🔷 Twitter 🔷 Facebook 🔷 Reddit 🔷 Linkedin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store